Börze házirend

Érvényes: 2016. november. 01-től - Frissítve: 2021.02.20.

A Terra-Akva Börze területén tartózkodó minden látogató és kiállító tudomásul veszi, hogy a rendezvény helyszínét biztosító létesítmény területére való belépés, illetve a jegy vagy asztalhely megváltása után az alábbi Házirendet automatikusan elfogadja és be nem tartásának következményeit vállalja. A Házirend be nem tartása esetén a szervezők szükség szerint eljárnak.

  • A jegyek és az asztalhelyek megvásárlásával egyidejűleg, a látogatók és a kiállítók elfogadják, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amelyet a szervezők nyilvánosan is megjeleníthetnek. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.
  • A rendezvény területén csak karszalaggal ellátott személyek tartózkodhatnak. Kérjük a karszalagot jól látható helyen viselni, mert ez igazolja, hogy a vendégünk a belépőjegyet megvásárolta, jogosan/jogszerűen tartózkodik a rendezvény helyszínén.
  • A rendezvény területén okozott bármely szándékos rongálás teljes kártérítési kötelezettséget von maga után.
  • Jegyet nem váltunk vissza!
  • Alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság alatt álló személyt, valamint nem kulturált öltözékben megjelenő látogatókat nem tudjuk a rendezvény területére beengedni.
  • A látogatókat, kiállítókat és a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a szervező személyzet tagjai a rendezvény területéről kivezetik és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén az összes résztvevő felet távozásra szólítjuk fel.
  • Megtagadás esetén a hatóságokat haladéktalanul értesítjük.
  • A rendezvény területére behozott értékek eltűnése/lopása, sérülése esetén a szervezők semmiféle felelősséget nem vállalnak! Amennyiben eltűnt valamilyen értéke, kérjük azt a [email protected] e-mail címen, írásban, az adatainak és elérhetőségeinek feltüntetésével közölje velünk. Amennyiben az elveszett értéket megtaláljuk, értesítjük, és bizonyítás után a rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Amennyiben valaki elveszett tárgyat talál,kérjük, adja le a szervezőknél.
  • A Börze házirendjén kívül a helyszínül szolgáló Groupama Aréna házirendjének betartása is kötelező!

Legyenek tekintettel a környezetükre és ügyeljenek a tisztaságra!

Ügyeljünk a tisztaságra