Terra-Akva Börze Házirend

A Terra-Akva Börze területén tartózkodó minden látogató és kiállító TUDOMÁSUL VESZI, hogy a rendezvény helyszínét biztosító létesítmény területére való belépés, illetve a jegy vagy asztalhely megváltása után az alábbi Házirendet automatikusan ELFOGADJA és be nem tartásának következményeit VÁLLALJA. A Házirend be nem tartása esetén a szervezők szükség szerint eljárnak.

  • A jegyek és az asztalhelyek megvásárlásával egyidejűleg, a látogatók és a kiállítók elfogadják, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amelyet a szervezők nyilvánosan is megjelenhet. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.
  • A rendezvény területén csak karszalaggal ellátott személyek tartózkodhatnak. Kérjük a karszalagot jól látható helyen viselni, mert ez igazolja, hogy a vendégünk a belépőjegyet megvásárolta, jogosan/jogszerűen tartózkodik a rendezvény helyszínén.
  • A rendezvény területén okozott bármely szándékos rongálás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.
  • Jegyet nem váltunk vissza!
  • Alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság alatt álló személyt, valamint nem kulturált öltözékben megjelenő látogatókat NEM tudjuk a rendezvény területére beengedni.
  • A látogatókat, kiállítókat és a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a szervező személyzet tagjai a rendezvény területéről kivezetik és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén az összes résztvevő felet távozásra szólítjuk fel.
  • Megtagadás esetén a hatóságokat haladéktalanul értesítjük.
  • A rendezvény területére behozott értékek eltűnése/lopása, sérülése esetén a szervezők semmiféle felelősséget NEM VÁLLALNAK! Amennyiben eltűnt valamilyen értéke, kérjük azt a terraakva@gmail.com e-mail címen, írásban, az adatainak és elérhetőségeinek feltüntetésével közölje velünk. Amennyiben az elveszett értéket megtaláljuk, értesítjük, és bizonyítás után a rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Amennyiben valaki elveszett tárgyat talál,kérjük, adja le a szervezőknél.

Legyenek tekintettel a környezetükre és ügyeljenek a tisztaságra!
Jó szórakozást kívánunk!
Terra-Akva Csapat!

Érvényes: 2016. november. 01-től