Legfrissebb Terra-Akva cikkünk:

Takarmánytücsök tenyésztése és tartástechnológiája

Majdnem négy éve foglalkozom tücskökkel, ezek a rovarok rendkívül fontosak az emlősök, madarak, hüllők és más rovarokkal táplálkozó állatok, esetenként növények takarmányozásában, illetve elengedhetetlenek madárfiókák felnevelésében. Tehát mind a terrarisztikában, mind pedig a madarászatban, madármentésben kiemelkedően fontos szerepet játszanak a rovartenyészetek. Ám nem csupán az állatoknak szolgál kitűnő táplálékként egy rovarvacsora. Vannak tőlünk nem is olyan messze különböző népcsoportok, ahol a mindennapi étkezés része a sáska, a tücsök és a különféle lárvák. Az antropoentomofágia, vagyis a rovarok emberi fogyasztásra történő felhasználása több kontinensen is tejesen elfogadott, sőt hétköznapi. A rovarok fogyasztásáról egyre többet tárgyalnak a tudósok és az erre szakosodott szervezetek- (FAO 2006).

A rovarok táplálkozási célú tenyésztése környezetvédelmi szempontokból is igen kedvező. A rovarokhoz gyűjtéssel vagy tenyésztéssel lehet hozzájutni, lényegesen olcsóbban és kisebb környezeti teher mellett, mint az állati fehérjeszükségletünk kielégítésére szolgáló más haszonállatok esetén. A rovartenyésztés kevésbé járul hozzá az üvegházhatáshoz, a rovarok kevesebb takarmányt élnek fel nevelésük és tenyésztésük ideje alatt és nem utolsó sorban a legtöbb tenyésztelep soha sem érintkezett növényvédő és rágcsálóírtó szerekkel. Egy tücsöktenyészet végső soron megállná a helyét a bioélelmiszerek piacán, emellett a tücskök magas tápértékkel és alacsony zsírtartalommal rendelkeznek, ami az egészséges táplálkozás alapja.

Az elmúlt évek alatt viszont azzal kellett szembesüljek más kollegákkal együtt, hogy a takarmánytücskök tenyésztéséről nagyon kevés és igen hiányos szakirodalomi információ áll rendelkezésre, mondhatni a tücsöktenyésztés még gyerekcipőben jár. Más állatfajokról, haszonállatokról megszámlálhatatlan mennyiségű szakkönyv, kutatási jelentés, folyóirat és cikk jelent már meg hazánkban és külföldön is. Sok ezer szakdolgozat készült lovakról, szarvasmarhákról, sertésekről, baromfikról és az elmúlt sok száz év tapasztalatairól, felfedezéseiről, fejlesztéseiről. De az eleségállatokkal nem ez a helyzet. Vannak cikkek, blogoldalak és sok más internetes fórum, ahol hüllőkkel foglalkozó terraristák vagy madarászok kísérletezgetnek tücsöktenyésztéssel állataik eltartására. Ám legtöbbjük csak vaktában próbálkozik különféle módszerekkel, de nincs konkrét útmutató a jó tartáshoz és tenyésztéshez.

Ezért tűztem ki célomul, hogy ezen dolgozat megírásával egy olyan átfogó tanulmányt írok, melynek segítségével bárki vállalkozó szellemű ember fel tud állítani egy tücsöktenyészetet. Dolgozatomban három fő tartásmódot szándékozom bemutatni, amelyekkel az évek során találkoztam, s most kicsit bővebben és részletesebben utánajártam. Továbbá a szaporítás körüli különféle módszerek sikerességét igyekeztem összehasonlítani és a kártevőket, az ellenük való védekezést, megelőzést összegyűjteni. Reményeim szerint mindezek megismerésével egy teljes képet sikerül mutatnom az állattenyésztés eme rendkívüli és kevésbé ismert ágáról, és bizonyítékot szolgáltathatok arra a feltevésre, hogy a rovarok idővel sokkal fontosabb szerepet fognak kapni a jövő állattenyésztésében mind takarmány, mind esetleg humán fogyasztás céljából.

Kutatásaim során tehát célkitűzéseim a következők voltak:

  • Összeszedni a legfontosabb információkat a hazai tenyészetekből a tücskök tartásmódjairól, és ezzel létrehozni egy olyan alapinformációs bázist, amelyhez a tenyésztők bátran fordulhatnak.
  • Megvizsgálni, hogy növelhető-e a tücskök ellenálló képessége, vagy csak a generációk között mutatható ki környezeti tényezőkre mutatott alkalmazkodás.
  • Felmérni, hogy megszűntethető-e az agresszivitás az egyes fajoknál.
  • A fentiek alapján meghatározni, hogy mely tücsök faj tenyésztése a leggazdaságosabb nagyüzemileg.

A teljes cikk ide kattintva olvasható...

A teljes dolgozat ide kattintva tölthető le PDF változatban...